<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=806568930319074&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
MENU
SLUIT
SUPPORT

Wij zijn happy met

onze
services

onze
werkwijze

Ontmoeten
Al worden face-to-face contacten in het digitale tijdperk steeds schaarser, wij zien het als de beste manier om de fundering voor een duurzame relatie te leggen. Wij leren onze klanten graag eerst goed kennen.
User check
Om een IT-omgeving op te zetten of te verbeteren, moeten we de huidige situatie kennen. Waar zitten de knelpunten en risico's? En wat zijn wensen en behoeftes van gebruikers?
Creëren
Bij de derde stap weten we wat ons te doen staat en gaan we richting een IT strategie voor uw organisatie. De input van de Happy User check en alle gevoerde gesprekken zetten we om in concrete plannen.
Realiseren
Ligt er een goedgekeurd voorstel? Dan starten we nu met het realiseren daarvan. Dit is het moment waarop de eerste drie stappen samenkomen.
Happy User check
Op het moment van de Happy User check is de vernieuwde IT-omgeving een feit en alweer een tijd in gebruik. Gebruikers hebben kunnen wennen aan de nieuwe situatie en kunnen met recht antwoord geven op de vraag of alles werkt en naar wens is.
[Zakelijke] vriendschap
Het einde van een project is voor ons ook het begin van een zakelijke vriendschap. We onderhouden het contact want nazorg is bij ieder project belangrijk!